Llei Antifrau 11/2021

La Llei 11/2021 del 9 de juliol col·loquialment coneguda com a Llei Antifrau, suposa novetats importants en la lluita contra el frau fiscal per a tot l’ecosistema empresarial. Les més destacades afecten la Llei General Tributària, però sobretot, als programaris de comptabilitat i facturació de les empreses, ja que hauran d’estar certificats i adaptats a un conjunt de mesures antifrau.

Aquesta llei, que fa gairebé dos anys que és publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que recordem que va traslladar la Directiva (UE) 2016/1164, és la responsable de bona part de les mesures de control fiscal que ha posat en marxa l’Agència Tributària fins ara.

La Llei Antifrau és una normativa espanyola que té com a objectiu prevenir i lluitar contra el frau fiscal. Aquesta llei estableix una sèrie de mesures per revertir el frau fiscal, incloent-hi canvis en la regulació dels pagaments en efectiu, la limitació del programari de doble ús, i la imposició de sancions per la mera tinença d’un programari que permeti portar una doble comptabilitat en el negoci.

A més, el Projecte de Reglament de la Llei Antifrau estableix els requisits que han de complir els sistemes informàtics de facturació utilitzats en les activitats d’empresaris i professionals per garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació.

Per a més informació pot contactar amb nosaltres.