Glory

La gestió de l’efectiu és sempre delicada. Un problema recurrent als punts de venda és el quadrement de caixa, tant en els canvis de torn com al tancament del dia. Pot haver-hi pèrdues per cobraments mal efectuats, bitllets falsos, errors en el canvi, petits furts, robatoris al punt de venda o als trasllats. Els diners, tant bitllets com monedes, són portador de gèrmens i materials que poden produir al·lèrgies.

CI-5

El calaix intel·ligent CI-5 ofereix una solució compacta i segura per a gestionar efectiu en entorns minoristes, eliminant la manipulació manual en el punt de venda. La seva integració amb sistemes TPV existents automatitza el procés, reduint errors i minvaments, i millorant la productivitat i el servei al client. És una opció flexible dissenyada per a abordar els desafiaments específics de cada negoci minorista.

Mòduls recicladors (bitllets)

CI-5B: 3 mòduls recicladors
CI-5B: Lliure disposició del mòdul reciclador
CI-5C: 8 mòduls recicladors
CI-5C: Lliure disposició del mòdul reciclador

Capacitat total de bitllets

300* billets (*depèn del gruix dels billets)

Capacitat total de monedes

Depèn de la configuració del mòdul reciclador

CI-10X

El CI-10X és una solució de reciclatge d’efectiu que automatitza la gestió de l’efectiu en el punt de venda, eliminant la manipulació manual i reduint errors. Millora la productivitat del personal i el servei al client al mateix temps que minimitza els minvaments. A més, optimitza l’inventari d’efectiu i ofereix diverses opcions de pagament per a millorar l’experiència del client.

Mòduls recicladors (bitllets)

4 mòduls recicladors (4 x 100 billets)

Capacitat total de bitllets

700 billets (amb calaix de càrrega/descàrrega)
850 – 760 billets (calaix de recollida)

Mòduls recicladors (monedes)

8 mòduls recicladors