Avís Legal

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web:

Inici

Titular:

APLITEC INFORMATICA S.L.

Adreça:

Avinguda de França, 173 – 175. 17840-Sarrià de Ter

C.I.F.:

B17423211

Telèfon:

972 226 744

Correu electrònic:

comercial@aplitecinformatica.com

Dades registrals:

APLITEC INFORMATICA, S.L – REG. MERC. DE GIRONA, FULL 14.102, FOLI 133, TOM 738, INSCRIPCIÓ 1A, NIF B-17423211

2) TERMES I CONDICIONS D’ ACCÉS I ÚS

El lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web.

APLITEC INFORMATICA S.L. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment APLITEC INFORMATICA S.L. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, (així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i APLITEC INFORMATICA S.L., com els comentaris i/o espais de blogging en cas d’haver-n’hi), confereixen la condició d’Usuari. Per la qual cosa l’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. Al seu torn, no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre APLITEC INFORMATICA S.L. i l’Usuari.

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web d’APLITEC INFORMATICA S.L. no es dirigeix a menors d’edat. APLITEC INFORMATICA S.L. declina qualsevol responsabilitat per l’ incompliment d’ aquest requisit.

3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a APLITEC INFORMATICA S.L. indicant:

– Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d’indicar la representació amb què actua.

– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web.

– Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.

– Declaració expressa en la qual l’ interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca APLITEC INFORMATICA S.L. i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’ autorització del seu titular. Igualment qualsevol altra marca de l’ APLITEC INFORMATICA S.L. que aparegui en els llocs web detallats a l’ apartat 1 d’ aquest avís.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/es és de l’exclusiva responsabilitat dels/les mateixos/es.

4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

APLITEC INFORMATICA S.L. amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. APLITEC INFORMATICA S.L. tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’ establirien per APLITEC INFORMATICA S.L. en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

5) POLÍTICA D’ INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

APLITEC INFORMATICA S.L. es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. APLITEC INFORMATICA S.L., com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’ aquests errors.

APLITEC INFORMATICA S.L. es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’ enviï als clients d’ APLITEC INFORMATICA S.L. que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i APLITEC INFORMATICA S.L., així com l’ acompliment de les tasques d’ informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l’informem que els missatges s’adrecen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vd. el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE li comuniquem que en el supòsit que no desitgi rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho indiqui per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donades de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el supòsit que no rebem contestació expressa per la seva part, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa segueixi realitzant les referides comunicacions.

6) POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de saber que:

No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa d’APLITEC INFORMATICA S.L..

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web d’APLITEC INFORMATICA S.L., ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en el qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa d’APLITEC INFORMATICA S.L..

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre APLITEC INFORMATICA S.L. i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’APLITEC INFORMATICA S.L. dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

7) XARXES SOCIALS

L’informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’ usuari.

8) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal.  El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre APLITEC INFORMATICA S.L. l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l’establert en la legislació espanyola.

Darrera actualització: 02/07/24