Avís Legal

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives del Titular:
Web: www.aplitecinformatica.com
Titular: Aplitec Informàtica, S.L. ( d’ara endavant APLITEC)
Domicili: Av. França, 173-175 ,17840 Sarria de Ter (Girona) – España
C.I.F: B-17423211
Telèfon: 972 22 67 44
Correu electrònic: comercial@central.aplitec.com
Dades registrals: APLITEC INFORMATICA, S.L – REG. MERC. DE GIRONA, FULL 14.102, FOLI 133, TOM 738, INSCRIPCIÓ 1A, NIF B-17423211

2) CONDICIONS D’ACCÉS I US

Qualsevol persona que accedeixi a la Web de APLITEC tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d’aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s’estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d’aquesta.
La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

3) PROPIETAT INTELECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de APLITEC o de tercers licenciadores. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilación, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d’aquest. L’Usuari, exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per APLITEC o els tercers licenciadores, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

4) POLÍTICA DE PRIVACITAT.

APLITEC es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per APLITEC, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. APLITEC no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

5) QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

APLITEC Les nostres dades es troben en la part superior d’aquest avís legal. Tractem la informació que se’ns facilita per a prestar i facturar els nostres serveis i productes. Si ens dona el seu consentiment també podem tractar les seves dades per a enviar-li informació sobre productes, serveis o activitats.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui continuar rebent informació.

Quina legitimació tenim per a poder tractar les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades són els consentiments que ens doni. (Menors de 16 anys) S’entendrà que la informació enviada per menors de 16 anys ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el/la representant legal quan sigui possible.

A qui comunicarem les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recaptar. En determinades circumstàncies els personis interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el/la interessat/a podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades. Finalment, els/les interessats/as tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen al principi del present Avís Legal.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades facilitades són certs i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació d’aquestes. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per a poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les dades que tractem oscil·len entre les següents categories:
Dades de caràcter identificatiu.
Adreces postals o electròniques.
Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

6) QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes d’aquestes mesures són:
Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
Realització de còpies de seguretat periòdiques.
Control d’accés a les dades.
Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

7) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

APLITEC actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. APLITEC tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.
Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per APLITEC en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin recordar amb els clients.

8) POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

APLITEC es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. APLITEC, a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

APLITEC es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de APLITEC sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i APLITEC, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

9) CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre APLITEC i l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran pel que s’estableix en la legislació espanyola. Última revisión: Junio 2018
Desplaça cap amunt